Σωστή απόδοση του αγγλικού όρου usability στα ελληνικά

Σύνοψη

Με αυτό το κείμενο προτείνεται ο όρος "χρησικανότητα" για την απόδοση του αγγλικού όρου usability στην ελληνική γλώσσα

Πεδίο Αναφοράς

Ο όρος usability χρησιμοποιείται στην Επιστήμη Υπολογιστών και στο γνωστικό αντικείμενο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) ως μέτρο της ικανότητας μίας εφαρμογής να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των χρηστών της. Στη γενική περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός τους χώρου της Πληροφορικής, όπως για παράδειγμα για να εκφράσουμε πόσο "usable" είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο.

Αναζητώντας έναν αυστηρό ορισμό για το τι είναι usability διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν τόσοι ορισμοί όσοι είναι οι συγγραφείς που ασχολούνται με το θέμα. Στο [1] συγκρίνονται ορισμοί που έχουν γίνει από διάφορους συγγραφείς.

Απόδοση στα ελληνικά

Για την απόδοση του όρου usability στα ελληνικά, χρησιμοποιείται συχνά ο όρος "ευχρηστία". Αυτός ο όρος όμως παραπέμπει στην ευκολία χρήσης μίας εφαρμογής, ή ακόμα και στο πόσο ευχάριστο είναι για τον χρήστη η χρήση μίας εφαρμογής. Παρόλο που οι δύο αυτές έννοιες συνθέτουν εν μέρη την έννοια του usability, είναι πολύ περιοριστικά σε σύγκριση με ολόκληρο το εύρος των στοιχείων που εκφράζει ο όρος.

Αλλού ([2]) έγινε προσπάθεια να γίνει μετάφραση του όρου με τη χρήση της λέξης "χρησιμοποιησιμότητα" για τη μετάφραση του usability στα ελληνικά. Η λέξη αυτή όμως είναι αδόκιμη και μάλλον δύσχρηστη και γι'αυτό και δεν προτείνεται.

Από τη Γεωργία Κυριακάκη ([3]) ήδη από το 2004 προτάθηκε η λέξη "χρησικανότητα" για τη σωστή απόδοση του όρου usability στα ελληνικά. Δεν έχει τα μειονεκτήματα του "χρησιμοποιησιμότητα" και εξάλλου είναι ένα προς ένα μετάφραση του αγγλικού όρου (χρήση και ικανότητα - use και ability).

[1] Par Carlshamre (1994). A Field Study in usability Engineering: Bringing in the Technical Communicators
[2] Στέφανος Καρασαββίδης (2004), Προς μία Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου, ΜΔΕ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης, πλήρες κείμενο
[3] Γεωργία Κυριακάκη, προσωπική σελίδα

Ιανουάριος 2007
Στέφανος Καρασαββίδης
sk at msc dot gr

Valid HTML 4.01!